POCZYNIONE OBSERWACJE

Mówiąc o wpływie czynników zewnętrznych na rozwój dziecka, nie sposób pominąć zagadnienia odporności rozwijającego się organizmu na działanie różnego rodzaju bodźców środowiskowych. Zarówno obser­wacje poczynione nad wzrastaniem i dojrzewaniem dzieci, jak i ekspe­rymenty na zwierzętach doświadczalnych dowodzą, że jest ona uderza­jąco duża i organizm często znosi bez uszczerbku dla przebiegu rozwoju warunki niekiedy dość znacznie odbiegające od uznanych za pożądane. Co wiącej, jeżeli nawet nasilenie działania niekorzystnych czynników jest tak duże, iż dochodzi do zmian w normalnym przebiegu rozwoju, a więc do obniżenia wzrastania i zwolnienia dojrzewania, to z chwilą zmiany warunków na lepsze występuje faza wyrównawcza. Manifestuje się ona szybszym tempem rozwoju, i to nie tylko w porównaniu z okre­sem poprzednim, lecz często szybszym niż u dzieci, które rozwijają się stale w dobrych warunkach.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)