POLITYKA DEMOGRAFICZNA

Poczynania z zakresu poli­tyki demograficznej odbijają się na ekonomice dopiero w dość odległej przyszłości. Zjawisko raz wywołane może się nasilać lawinowo i w efek­cie za 20—30 lat przynieść nieoczekiwane skutki. Polityka demo­graficzna polega głównie na ingerowaniu w najbardziej intymne stosunki ludzkie, w życie płciowe i rodzinne. Ustanie oddziaływania bodźca, który spowodował określone zmiany, nie musi automatycznie przywracać stanu poprzednio istniejącego. Trudno jest namówić ludzi, aby mieli mniej dzieci, ale też trudno jest ich zachęcić do zwiększenia liczby potomstwa. Realizowanie polityki demograficznej drogą udostęp­niania lub nieudostępniania środków antykoncepcyjnych nie może być chyba efektywne.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)