POPULACJA

Rzadko udaje się wyodrębnić działanie poszczególnych bodźców na rozwój dziecka; o wiele korzystniejszą pod tym względem sytuację mają eksperymentatorzy pracujący na materiale zwierzęcym, a zwłaszcza ro­ślinnym. Można natomiast oceniać w przybliżeniu, jakie warunki — korzystne czy niekorzystne dla pełnej realizacji wrodzonych cech — stwarza środowisko, w którym dziecko rośnie. Populacja stanowi zbiór osobników o różnych genotypach. Na całkowitą zmienność danej cechy w populacji składa się jej zmienność wynikająca z różnic genetycznych między osobnikami oraz jej plastyczność pod wpływem środowiska. Znajomość zakresu pla­styczności poszczególnych cech w przebiegu rozwoju jest bardzo poży­teczna, lecz nas często interesuje reakcja osobnika jako całości na dany bodziec środowiskowy. Taki kompleksowy sposób traktowania osobnika jest domeną konstytucjonalistów.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)