PORÓWNUJĄC SOMATOTYPY

Somatotypy studentów, poddanych 24-tygodniowemu głodzeniu pod­czas eksperymentu w Minnesota, uległy dużym zmianom w kierunku przewagi komponentu ektomorfii przy równoczesnym zmniejszeniu endomorfii, np. z somatotypu 622 na 324.Porównując somatotypy (według Sheldona) tych samych chłopców w wieku 11 i 16 lat, stwierdzono duże zmiany w ocenach komponen­tów, świadczące o zmienności somatotypu w tym okresie.Wyniki te wydają się rozstrzygać sprawę. Zwróćmy jednak uwagę, że zasadnicze zmiany w budowie ciała, zarówno u zwierząt, jak i u lu­dzi, nastąpiły w specjalnych warunkach i dotyczyły tylko niektórych cech. Wyniki innych doświadczeń wskazują z kolei na dużą stabilność osobnika w rozwoju, nawet jeżeli poddany był działaniu silnego bodźca środowiskowego.U szczurów, poddanych głodzeniu, stwierdzono stałość proporcji ciała w różnych fazach rozwoju pomimo zmniejszenia ich wielkości. Po zakończeniu eksperymentu studenci z Minnesota powrócili do właściwej im budowy ciała.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!