POSTĘP MEDYCYNY I HIGIENY

Postęp medycyny i higieny, który teraz dokonuje się w krajach rozwijających się, sprawia, iż w początkowym okresie rośnie głównie liczba dzieci, co wpływa na zmianę stosunku między omawianymi trze­ma grupami. Odsetek osobników produkujących spada. Na wykresie zo­stały przedstawione dane dla państw reprezentujących pod tym wzglę­dem najbardziej drastyczne sytuacje w Afryce (c), Azji (d) i Amery­ce (e).Jedynym sposobem przywrócenia równowagi między grupami wie­kowymi jest rozpowszechnienie regulacji urodzeń. Spadkowi urodzeń towarzyszy oczywiście stosunkowy wzrost grupy produkcyjnej i popro­dukcyjnej (*). Powrót jednak do sytuacji, w której liczba ludności była­by w przybliżeniu stała, a 50% populacji stanowiłaby grupa produkcyj­na (b), jest bardzo trudny.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)