PRAKTYCZNE OPRACOWANIE

W praktyce jest niezwykle trudno opracować mierniki uwzględniające te wszystkie wpływy środowiskowe i pozwalające okre­ślić w sposób dokładny udział każdego z nich w tworzeniu środowiska, w którym dziecko wzrasta. W badaniach najczęściej stosuje się jakiś umowny, względny miernik, wystarczający do wyodrębnienia szeregu grup o różnych przeciętnych warunkach bytowania. Często posługujemy się jakąś pojedynczą cechą, np. zawodem ojca czy miejscem zamie­szkania lub warunkami mieszkaniowymi. Rzadziej stosowane są mierniki kompleksowe, oparte na kilku cechach charakteryzujących warunki spo- łeczno-bytowe.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)