PRAWO DO ZDROWIA

Prawo do zdrowia uważane jest tam za jedno z podstawo­wych praw obywatelskich i w związku z tym państwo przejęło obowiązki ochrony zdrowia obywateli. Drugi kierunek dotyczy rozwoju pro­filaktyki. Trzy podstawowe zadania medycyny: rozpoznawanie, le­czenie i zapobieganie chorobom — niegdyś wykonywane przez jedno­osobową instytucję lekarza — dziś wypełniane są w nowoczesnych spo­łeczeństwach przez wysoce zróżnicowaną organizację służb zdrowia.Dzielą się one na trzy zasadnicze piony: profilaktykę, lecznictwo i reha­bilitację. Piony te ściśle ze sobą współpracują i wszystkie współuczestni­czą w szeroko pojętej akcji zapobiegawczej.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)