PROBLEMATYKA ZDROWOTNA

Zgony nie ilustrują jed­nak w pełni zmian w problematyce zdrowotnej. Wiele jednostek chorobowych nie znajduje swego odzwier­ciedlenia w statystyce zgonów, mimo że stanowią poważny problem społeczny. Można tu np. wymienić choroby psychicz­ne, których wzrost w niektórych krajach osiągnął takie rozmiary, że około połowy ogólnej liczby miejsc w szpitalach stanowią obecnie miejsca w szpitalach psychiatrycznych. Rozwój społeczny, zmiany środowiska i ewolucja problematyki zdro­wotnej zmuszały społeczeństwa do szukania nowych rozwiązań. Zmie­rzały one w dwu kierunkach. Pierwszy obejmował powstawanie nowych form ochrony zdrowia, które w państwach najbardziej zaawan­sowanych w rozwoju społecznym przyjęły postać powszechnej opieki zdrowotnej.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)