PRODUKCJA ŚRODKÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

W produkcji środków żywnościowych wzrasta coraz bardziej udział przemysłu. Jak dotychczas, przemysł w małym stopniu korzysta w tym zakresie z surowców nieorganicznych, umożliwia jednak niwe­lowanie głodów sezonowych dzięki przetwórstwu, dającemu w efekcie artykuły odporne na zepsucie. Możliwa jest więc coraz bardziej racjo­nalna i oszczędna gospodarka zasobami. Przemysł wytwarza także środ­ki nowoczesnej uprawy i inne dobra umożliwiające rozwój higieny i podnoszenie standardu życiowego. Towarzyszy jednak temu coraz bardziej narastające niszczenie środowiska. I tak np. fabryki nawozów azotowych produkują środek umożliwiający odnowienie się wartości produkcyjnych gleby, ale niszczą równocześnie przyrodę w ca­łej okolicy. Przemysł zmienia skład atmosfery oraz zanieczyszcza rzeki i inne zbiorniki wodne. Doszliśmy pod tym względem w niektórych rejonach świata do stadium krytycznego. Ponieważ nie można dopuścić do nieodwracalnych zmian w biosferze, powstaje problem, w jakim stopniu wolno na ołtarzu postępu poświęcać wartości przyrody.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)