PRZECIĘTNA WYSOKOŚĆ

Przeciętna wysokość dziecka w populacji stanowi wypadkową wysokości jej człon­ków, a więc jest odbiciem ogromnej- zmienności genotypów i warun­ków środowiskowych. Wobec trudności interpretacji tak złożonego obra­zu, jaki dają krzywe przeciętnych przyrostów wysokości ciała dzieci z różnych populacji, pokażemy raczej, w jakim stopniu wpływają na przebieg wzrastania różne czynniki środowiskowe wewnątrz tej samej populacji.Na wykresie przedstawiono porównawcze dane o wzrastaniu dzieci z różnych populacji. Długość ciała w fazie noworodka waha się od 43 do 56 cm, wynosząc przeciętnie 50 cm. Jest ona cechą raczej słabo zróżnicowaną; różnice pomiędzy średnimi dla różnych populacji nie przekraczają 2 cm. Nawet Pigmeje afrykańscy, którzy jako dorośli tak bardzo odbiegają wysokością ciała od innych populacji, jako noworodki mają 46—47 cm długości ciała.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!