PRZEOBRAŻENIE WARUNKÓW BYTOWANIA

Zmiany środowiska naturalnego i przeobrażenie warunków bytowania i pracy, związane z postępami cywilizacji, wywarły wyraźny wpływ na rozwój i stan zdrowia ludności. Biorąc jednak pod uwagę wszystkie dostępne dane trzeba przyznać, że wpływ ten był na ogół korzystny. Wraz z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacji rozwijała się bowiem również medycyna oraz nauki przyrodnicze i techniczne, co po­zwoliło podjąć działalność zapobiegawczą. Dzięki osiągnięciom tych nauk udawało się w dużym stopniu uniknąć zmian o charakterze szkodliwym i wprowadzać w środowisku i warunkach bytowania zmiany dla zdrowia korzystne. Nie można też pominąć znaczenia procesu przystosowywania się człowieka do nowych, zmieniających się warunków otoczenia.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)