PRZEZ BEZPOŚREDNI KONTAKT

Do czwartej grupy zaliczamy choroby szerzące się drogą bezpo­średniego kontaktu. Wymienić należy tutaj przynajmniej ja­glicę i choroby weneryczne. Ich występowanie zależy od warunków społeczno-ekonomicznych, poziomu kultury życia codziennego, obycza­jowości itp. Dalszym momentem ważnym dla rozumienia i interpretacji roz­powszechniania się chorób zakaźnych na świecie jest znajomość cha­rakteru samej choroby. Niektóre choroby zakaźne, zwłaszcza wywoły­wane przez pewne pasożyty zwierzęce, wymagają istnienia tzw. żywiciela pośredniego, który jest konieczny do cyklu rozwojowego danego zarazka. Przykładem może być szeroko rozpowszechniona w Afryce schistosomatoza dróg moczowych, wywoływana przez przy­wry Schistosoma haematobium. Jaja tych przywr trafiają z moczem osób chorych do wody, gdzie uwalniają się z nich swobodnie pływające larwy — miracidia. Dalszy ich rozwój musi się odbywać w organizmie żywiciela pośredniego, w danym przypadku — odpowiedniego ga­tunku słodkowodnego ślimaka.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)