RÓŻNE STRONY PROCESU

Współdziałanie i wzajemne uwarunkowanie różnych stron procesu rozwojowego nie oznacza jednak całkowitej ich zależności, a kolejność przebieg zjawisk rozwojowych u poszczególnych indywiduów mają swoisty obraz, często różniący się od przeciętnego wzorca, rozumianego jako prawidłowość rozwojowa.Prawidłowością rozwojową, łatwą do zaobserwowania u dzieci w wieku około 10—12 lat, jest nagłe przyspieszenie tempa rośnięcia. Ob­jaw ten, zwany skokiem pokwitaniowym, stanowi jeden z wy­razów głębokich przemian hormonalnych, funkcjonalnych i morfologicz­nych zachodzących w organizmie dziecka w okresie dojrzewania płcio­wego (pokwitania). W pierwszej fazie pokwitania wzrastają przede wszystkim kończyny, stąd charakterystyczna dla tego okresu dyshar- monia budowy: duże stopy i dłonie, długie, cienkie kończyny, krótki tułów.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)