ROZPOWSZECHNIONE CHOROBY

Do drugiej należy zaliczyć o wiele bardziej rozpowszechnione choroby, w powstawaniu których obok czynników genetycznych poważną rolę — niekiedy nawet przeważającą od­grywają czynniki środowiskowe. Trzeba wreszcie dodać, że czynniki genetyczne również podlegają wpływom środowiska. Znamy wiele bodźców środowiskowych, np. pro­mieniowanie jonizujące, które mogą uszkadzać materiał genetyczny, wprowadzając w nim zmiany. Ponadto zestaw genów w populacji jest stale poddawany selekcji w procesie doboru naturalnego, W ten sposób aktualna pula genowa stanowi rezultat oddziaływań środowiskowych, które występowały w toku całej drogi ewolucyjnej człowieka.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)