ROZWÓJ CIĘŻARU CIAŁA

Ciężar ciała, jako miernik masy całego organizmu, odznacza się bardzo istotnym dla wnioskowania o rozwoju osobnika walorem ogólności. Z drugiej jednak strony interpretacja zmian tej cechy w pro­cesie rozwoju natrafia na trudności ze względu na swą niejednorodność. Nie jest bowiem obojętne, czy powiększenie ciężaru ciała dziecka na­stępuje dzięki rozrostowi kośćca i mięśni, czy też wskutek gromadzenia się zapasów tłuszczu. Zastrzeżenie to nie dyskredytuje jednak wartości ciężaru ciała jako charakterystyki rozwoju osobnika, lecz wskazuje je­dynie na zakres informacji w niej zawarty. Genetyczną determinację ciężaru ciała potwierdziły badania bliźniąt; okazało się, iż bliźnięta jednojajowe różnią się pomiędzy sobą w parach średnio o 2 kg, podczas gdy dla bliźniąt dwujajowych różnica ta wynosi średnio 5 kg. Większe różnice w ciężarze ciała tych drugich wynikają z różnic genetycznych pomiędzy bliźniakami, gdyż warunki środowiskowe, w jakich rosną, są zwykle bardzo podobne.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)