ROZWÓJ I ZDROWIE

Człowiek, jego rozwój i zdrowie zawsze były związane z szeroko pojmowanym środowiskiem. Jednak w poszczególnych okresach historii ludzkości relacje te zmieniały swój charakter. Pierwotna całko­wita zależność człowieka od środowiska naturalnego w miarę rozwoju cywilizacji ustępowała miejsca coraz szerszej jego aktywności zmie­rzającej do zmiany warunków tego środowiska. Początkowo’ zmiany te ze względu na swój ograniczony zakres nie miały większego znaczenia, lecz z rozwojem nauki i techniki przeobrażenia otoczenia zaczęły osią­gać rozmiary wzbudzające niepokój i zmuszające społeczeństwo do poszukiwania sposobów zapewnienia mieszkańcom naszego globu na­leżytych warunków zdrowotnych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)