ROZWÓJ OSOBISTY

Rozwojem osobniczym lub ontogenetycznym (ontogenezą) nazywamy proces przemian morfologicznych i czynnościowych zacho­dzących w ciągu całego życia człowieka, czyli od powstania nowego organizmu (zapłodnienia komórki jajowej) aż do jego śmierci. W tym długim okresie rozwoju osobnika wyróżnia się odcinki cza­sowe o zróżnicowanym charakterze procesów zachodzących w organiz­mie. Na przemiany rozwojowe składają się dwa procesy, wysoce ze sobą skorelowane, choć można je badać i oceniać oddzielnie: wzrastanie i różnicowanie lub dojrzewanie. Proces wzrastania jest efektem pomnażania liczby komórek żywego organizmu. Najczęściej ocenia się go ilościowo przy pomocy wymiarów, zwłaszcza długości (wysokości) i ciężaru ciała. Obok zmian ilościowych obserwujemy w żywym organiz­mie nieprzerwany ciąg zmian jakościowych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)