ROZWÓJ WYSOKOŚCI CIAŁA

Po omówieniu ogólnych właściwości procesu rozwojowego oraz roli, jaką w nim odgrywają genotyp i środowisko, pokażemy na przykładzie kilku cech przebieg tego procesu oraz jego zmienność międzypopulacyj- ną i wewnątrz tej samej populacji. Rysunek przedstawia krzywą przy­rostów wysokości ciała osobnika od urodzenia do zakończenia jego wzrastania. Widzimy, że tempo tego procesu nie jest jednostajne, lecz ma wyraźną tendencję do zwalniania. Największe tempo wzrasta­nia cechuje okres płodowy, podczas którego osobnik osiąga około 50 cm długości ciała, a więc w krótkim okresie 9 miesięcy realizuje blisko */3 swojej ostatecznej wysokości. Tempo wzrastania dziecka po urodze­niu, jakkolwiek wolniejsze niż w okresie płodowym, jest nadal tak duże, że w wieku 2 lat osiąga ono już połowę swojej ostatecznej wysokości ciała. We wczesnym dzieciństwie następuje stabilizacja tempa wzrasta­nia (przyrosty roczne wynoszą 5—6 cm); dalsze zmniejszenie przyro­stów wysokości ciała obserwujemy tuż przed rozpoczęciem okresu doj­rzewania płciowego.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!