RUINA SPOŁECZEŃSTW

W przeszłości przyczyniała się do ruiny całych społeczeństw, a nawet kultur. Próby międzynarodowych akcji zwalcza­nia malarii mają bogatą tradycję, dopiero jednak w roku 1958 Świa­towa Organizacja Zdrowia zainicjowała program zmierzający do cał­kowitej likwidacji tej choroby na naszym globie. Była to pierwsza w skali światowej akcja w dziedzinie zdrowia o takim zasięgu i o ta­kiej doniosłości. Rozmiary tego przedsięwzięcia dobrze ilustruje fakt, że na terenach pierwotnie malarycznych, a obejmujących wszystkie kontynenty, żyje obecnie ponad 2 mld osób. Mimo że w ciągu ostatnich 12 lat nie osiągnięto planowanych rezultatów, nawet uzyskane wyniki zasługują na uwagę. Spośród 146 krajów, objętych programem, wyeli­minowano malarię w 36 krajach z ludnością ponad 650 min.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)