SEZONOWE ZMIANY DYNAMIKI

Szczególnie wyraźnie występuje to zjawisko, gdy prześledzimy wzrost ciężaru. Na półkuli północnej w każdym wieku, od 6 do 15 roku życia, największe przyrosty ciężaru ciała przypadają zawsze na jesień, podczas gdy wio­sną maleją one niemal do zera. Wzrastanie wysokości ciała, choć w sposób mniej wyraźny, wykazuje również rytm sezonowy, ale o od­wrotnym charakterze: przyrosty są tutaj największe wiosną.Sezonowe zmiany dynamiki wzrastania znane są od dawna, jednakże dotąd nie wyjaśniono całkowicie ich mechanizmu. Niektórzy badacze wiążą je z sezonowymi zmianami w odżywianiu, inni z różnicami w stopniu nasłonecznienia. Ostatnio wysuwa się przypuszczenie, że wcho­dzą tu w grę zmiany natury wewnątrzwydzielniczej. Według tej kon­cepcji, wydzielanie gruczołów pod wpływem zmian warunków otoczenia w poszczególnych porach roku ulega sezonowym modyfikacjom. Z kolei zmiany w równowadze hormonalnej miałyby wywierać wpływ na prze­bieg procesów zachodzących w organizmie, a więc także na wzrastanie i dojrzewanie.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)