SKRAJNE SOMATOTYPY

Somatotypy skrajne: endomorf oznaczony 711, mezomorf — 171 czy ektomorf — 117, reprezentują w tej metodzie wzorce — typy idealne, ekstremalne, bardzo rzadko występujące w populacji. Psychikę człowieka, a właściwie jego temperament, wyraża autor także trzema komponentami:              wiscerotonia — osobowość towa­rzyska, otwarta i uczuciowa, somatotonia — usposobienie aktywne i energiczne, przejawiające się raczej w działaniu aniżeli w uczuciach, cerebrotonia — charakter zamknięty w sobie. Powyższe kompo­nenty osobowości występują według Sheldona zgodnie z komponentami somatotypu, mianowicie istnieje bardzo silny związek pomiędzy endo- morfią a wiscerotonią, mezomorfią a somatotonią oraz między ekto- morfią a cerebrotonią, wyrażające się wysokimi współczynnikami kore­lacji (około 0,8). Fakt tak wyraźnego związku pomiędzy somatotypem osobnika a jego temperamentem wynika zdaniem Sheldona stąd, iż za­równo temperament, jak i somatotyp są sterowane przez ten sam zespół genów.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)