SKRÓTOWY PRZEGLĄD

Ten skrótowy przegląd skutków niedoborów żywieniowych, na które cierpi większość ludności globu, kontrastuje z sytuacją w krajach gospodarczo rozwiniętych. Dzięki wielokierunkowemu działaniu zdo­łano tam zlikwidować niedobory jawne, choć dostępność i obfitość żyw­ności, przy jednoczesnym braku umiejętności racjonalnego żywienia, prowadzi również do niekorzystnych skutków zdrowotnych. W krajach rozwiniętych występują także zaburzenia związane z niewłaściwym ży­wieniem. Zalicza się do nich m. in. otyłość, miażdżycę naczyń krwio­nośnych, cukrzycę, próchnicę zębów, niektóre choroby wątroby. Pojawiły się także nie znane dawniej problemy w związku ze sto­sowaniem nowych środków chemicznych — często szkodliwych dla zdrowia — w rolnictwie, hodowli, ogrodnictwie, przemyśle spożyw­czym i obrocie żywnością (opakowania). Rozwiązanie tych wszystkich problemów z korzyścią dla zdrowia spoczywa na wielu dziedzinach nauki i praktyki współczesnych społeczeństw.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)