SPRAWA WYŻYWIENIA

Sprawa wyżywienia wzrastającej liczby ludności globu należy do najtrudniejszych problemów dnia dzisiejszego. Dla zapewnienia do­statecznego wyżywienia ludności w 2000 r. produkcja żywności będzie musiała wzrosnąć dwu i półkrotnie. Jak dotychczas, mało wskazuje na to, by zadanie to mogło zostać pomyślnie rozwiązane w najbliższej przyszłości w skali całego świata*. Postęp w produkcji żywności w krajach rozwijających się jest na ogół bardzo powolny w stosunku do potrzeb. Brak im również środków na stosowny do potrzeb import. Z drugiej strony, niektóre kraje kapitalistyczne dla utrzymania poziomu cen celowo hamują rozwój pewnych kierunków produkcji rolnej. Obecnie zaledwie około jednej trzeciej ludności świata odżywia się wystarczająco pod względem ilościowym, więcej zaś niż jedna trzecia ludności świata wyraźnie głoduje. Znacznie gorzej przedstawia się natomiast sytuacja żywieniowa pod względem jakościowym.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!