ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA

Przechodząc do przedstawienia niektórych środowiskowych uwarun­kowań zdrowia, należy ze szczególną siłą podkreślić, że tylko zbiorowy wysiłek wszystkich krajów, wszystkich społeczeństw i wszystkich ich członków zapewni ludzkości sukces w walce o zdrowie.Istnieją pojęcia, których znaczenie nie budzi na ogół wątpliwości. Do takich pojęć należy również zdrowi e. Mówimy o nim jak o czymś znanym, oczywistym, jednoznacznym. Jeżeli przeprowadzimy ankietę w jakimkolwiek środowisku, co rozumiemy przez termin zdrowie, to otrzymamy odpowiedzi w ogólnych zarysach podobne. Najczęściej określać one będą zdrowie jako „stan prawidłowy, normalny organiz­mu” bądź jako „brak choroby lub jej objawów”. Dla potrzeb potocznego porozumiewania się określenia te w zupełności wystarczają.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)