STAN ZDROWIA LUDNOŚCI

Sytuacja w krajach rozwiniętych jest kontrastowo różna. Wiele cho­rób zakaźnych zostało zlikwidowanych i częste dawniej epidemie na­leżą obecnie do historii. Nie zdarzają się już klęski głodu. Przemysł jest dobrze rozwinięty, a uprawa roli w dużym stopniu zmechanizowana i oparta na najnowszych zdobyczach nauki. Większość ludności żyje w miastach, korzystając ze wszystkich zdobyczy cywilizacji. Jakkolwiek w krajach tych występuje zróżnicowanie społeczne (zwłaszcza w krajach kapitalistycznych), które prowadzi do różnic w warunkach bytowania poszczególnych grup ludności, to ogólnie rzecz biorąc warunki życia są tam zdecydowanie korzystniejsze niż w krajach rozwijających się. Na stan zdrowia ludności wpływa całokształt warunków w krajach rozwiniętych i rozwijających się. W chwili obecnej ludność regionów rozwijających się jest blisko dwa i pół raza liczniejsza niż ludność re­gionów rozwiniętych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)