STRUKTURA WIEKOWA LUDNOŚCI

Ich potomkowie z kolei przeżywają je­szcze dłużej, a więc znowu więcej osobników wkracza w okres repro­dukcji i więcej go przeżywa, dzięki czemu mają więcej potomków. W ten sposób narasta lawina demograficzna. Hamulcem może tu być tylko regulacja urodzeń. W ostatnich 25 latach na wzrost liczby ludności miało także wpływ przedłużanie się trwania życia star­ców, a więc ludzi w wieku poreprodukcyjnym. Wpływ tego zjawiska jest jednak krótkotrwały; trudno sobie wyobrazić przedłużanie się ży­cia w nieskończoność. Ale skoro np. starcy, którzy w dawniejszych wa­runkach zmarliby w wieku lat 70, dziś dożywają 90 lat, to podczas tych „dodatkowych” 20 lat życia oczywiście nie wywołują ubytku w ogólnym stanie populacji, a więc powodują odpowiedni wzrost liczby ludności.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)