SZERZENIE OŚWIATY

Nie stworzono tam jednak odpowiedniej liczby miejsc pracy, toteż aktual­nie istnieje w tych krajach bardzo poważny problem zatrudnienia ol­brzymiej rzeszy jako tako wykształconej a bezrobotnej młodzieży. Szerzenie oświaty w wielu krajach Afryki i Azji jest bardzo trudne. Duże zróżnicowanie językowe uniemożliwia porozumiewanie się wielu obywatelom. Dzieci trzeba więc uczyć w języku obcym, „uniwersal­nym”, często niezrozumiałym dla rodziców. Np. w Tanzanii, liczącej ponad 12 min ludzi, używa się około 50 języków; najliczniejszy lud, Waniambezi, stanowi jedynie około 15% ogółu ludności. W tych wa­runkach propagowanie zarówno unowocześnienia metod produkcyjnych, jak i regulacji urodzeń jest bardzo utrudnione.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)