SZERZENIE SIĘ CHOROBY

Z punktu widzenia dróg szerzenia się choroby zakaźne można podzielić na cztery zasadnicze grupy. Pierwsza obejmuje choroby przenoszące się drogą przewodu pokarmowego. Należą tu między innymi dur brzuszny, czerwonka, cholera i choroba Heinego-Medina. Zarazki wydalane z kałem lub moczem osób chorych bądź nosicieli skażają srodowisko zewnętrzne i ]z pokarmami, wodą, za pośrednictwem za­nieczyszczonych rąk czy naczyń, poprzez usta dostają się do organizmu os°b zdrowych. Pewną rolę odgrywają też muchy, które przenoszą zawarte w nieczystościach zarazki na produkty żywnościowe. Na wy­stępowanie tych chorób ma wpływ stan sanitarny danego kraju i ogólny poziom kultury życia codziennego jego mieszkańców, toteż większość ich została opanowana w krajach pod względem ekonomiczno-społecz­nym wysoko stojących.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)