TEN SAM WIEK

Trzeba je­dnak pamiętać, że dziewczęta hinduskie i eskimoskie należą do zupełnie odrębnych ras ludzkich i z tego względu można oczekiwać różnic ge­netycznych także w tempie dojrzewania. Widać stąd, na jakie trudności natrafia porównywanie tempa dojrzewania dziewcząt z różnych popu­lacji na podstawie wieku menarchy, który jest sumarycznym efektem działania wielu czynników. Ten sam wiek menarchy może być jednak bardzo czułym miernikiem wpływu warunków środowiskowych na rozwój dziewcząt w obrębie jednej populacji. Wykazano mianowicie, że na wiek menarchy ma wpływ przynależność dziewcząt do poszczególnych grup społeczno- -ekonomicznych. Kryterium podziału na takie grupy stanowi zwykle wykształcenie oraz zawód wykonywany przez rodziców (głównie ojca). Okazało się, że dziewczęta pochodzące z warstw zamożniejszych dojrze­wają o wiele wcześniej od dziewcząt z warstw gorzej sytuowanych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)