TRUDNE DO ROZWIKŁANIA

Często kompleksy te są trudne do rozwikłania, ponieważ poszczególne czyn­niki wzajemnie się na siebie nakładają i przenikają, sprawiając, że nie zawsze można wyróżnić wpływy główne lub jednoznacznie interpreto­wać warunki występowania danej choroby. Za przykład może służyć gruźlica, która ma dwa oblicza: za­kaźne i społeczne, przy czym w zależności od miejscowych warunków jeden lub drugi aspekt dominuje. Gruźlica występuje z różną częstością na całym świecie. Rozprzestrzenia się w każdym społeczeństwie, które zetknęło się z jej zarazkiem. Przebieg i szerzenie się tej choroby zależą od warunków społecznych, bytowania, pracy i odżywiania danego spo­łeczeństwa, lecz pewną rolę odgrywają także i inne czynniki. W spo­łeczeństwach, w których gruźlica występuje od dawna, ma ona cha­rakter przewlekły, w tych zaś, które zetknęły się z nią stosunkowo nie­dawno, przebiega zwykle gwałtownie, jak ostra choroba zakaźna.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)