TYPOLOGIE KONSTYTUCJONALNE

Już Hipokrates wyróżniał dwa podstawowe typy fizyczne: suchot- ni czy (habitus phtisicus) i apoplektyczny (habitus apoplecticus). Pierwszy typ odznaczał się smukłą i słabą budową ciała w przeciwień­stwie do masywnego i silnego typu apoplektycznego. Jak wynika z nazw nadanych obu typom, Hipokrates przypisywał im także szcze­gólne własności funkcjonalne. W średniowieczu nie zajmowano się budową ciała człowieka; pierwsze koncepcje typologiczne pojawiły się dopiero w początkach XIX w.we Francji. W oparciu o cztery główne (zdaniem twórców tej typologii) układy narządów — nerwowy, oddechowy, pokarmowy i ruchowy — wyróżniono cztery zasadnicze typy konstytucjonalne: mózgo- wy, oddechowy, trawienny i mięśniowy.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)