UPORZĄDKOWANIE FAKTÓW

Wydaje się, że omówione powyżej przykłady rozwoju niektórych cech osobnika oraz wpływu na nie różnych warunków środowiskowych po­kazują dostatecznie jasno, jak złożony, a więc trudny do całościowego ujęcia jest proces rozwoju osobniczego, prowadzący do zróżnicowania pomiędzy ludźmi. Tym niemniej już w czasach starożytnych usiłowano uporządkować zaobserwowane fakty, dotyczące zróżnicowania budowy ciała ludzkiego i jego funkcji, przez ujęcie tej zmienności w typy kon­stytucyjne. Konstytucją nazywamy swoisty dla danego osobnika zespół cech, zdeterminowany genetycznie i zachowujący swe określone wła­sności w ciągu całego życia osobnika.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)