UZYSKANE DANE

Dane uzyskane przez antropologię dowodzą, iż w paleolicie, neolicie, a nawet średniowieczu osiągnięcie wieku starczego należało do rzad­kości. Odkopywano nieraz dość duże cmentarzyska neolityczne i śred­niowieczne (liczące po kilkadziesiąt osobników), na których nie znajdo­wano szczątków ani jednego starca. W najbardziej zacofanych jeszcze obecnie krajach nie obserwujemy takiej struktury wieku zmarłych. Należy jednak pamiętać, iż kraj, dla którego udało się zebrać dane de­mograficzne, został już tknięty przez nowoczesną cywilizację i z tego tytułu stosunki tam istniejące nie są porównywalne nawet ze średnio­wiecznymi w Europie. W odległych czasach normalne trwanie życia nie osiągało wieku starczego; życie dorosłego człowieka kończyło się zapewne najczęściej u schyłku pełni sił. Paleolityczny łowca czy neolityczny rolnik żyli w bardzo trudnych warunkach. Polowanie na większą zwierzynę często kończyło się tragicznie; często też odmawiano pożywienia temu, kto nie miał sił do pracy na roli.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)