W FAZIE ROZWOJU

W tej fazie rozwoju genotyp dziecka nie wywiera jeszcze uchwytnego wpływu; działanie jego nasila się dopiero z wie­kiem, czego dowodzą badania współzależności (korelacji) wysokości cia­ła dzieci w wieku 2, 3…, 18 lat z wysokością ciała ich rodziców, a zwła­szcza nasilanie się związków wysokości ciała dziecka z jego wysokością ostateczną. Jak widać z rysunku, wysokość ciała dziecka przed trzecim rokiem życia jest raczej słabo skorelowana z jego wysokością ostatecz­ną. Zależność pomiędzy wysokością ciała dziecka a jego wzrostem do­rosłym nasila się jednak z wiekiem. Wyjątek stanowi okres pokwita- nia, kiedy wysokość ta jest uzależniona ponadto od drugiego czynnika -— tempa dojrzewania organizmu — w stopniu znacznie silniejszym niż w innych okresach.Z czynników środowiskowych największe znaczenie dla wzrastania dziecka ma odżywianie oraz zespół warunków określających standard i tryb życia.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)