W ODNIESIENIU DO PRZESZŁOŚCI

W odniesieniu do przeszłości — ze względu na brak odpowiednich da­nych — należy raczej stosować mniej subtelne odróżnienia form głodu. Należy mówić o głodzie jako klęsce elementarnej i o głodzie perma­nentnym. Podręczniki historii gospodarczej są pełne wiadomości o wielkich głodach. Obliczono np., iż w Niemczech w okresie od 709 do 1317 r. n.e. zdarzyło się 276 klęsk głodowych. W Chinach w tysiącleciu między 620-1620 r. było aż 610 lat posuchy, w czym 203 lata wielkich głodów. W owych latach, gdy brakło pomocy międzynarodowej, która obecnie — chociaż niestety zwykle bardzo niedostateczna — spieszy z do­stawami na obszary dotknięte klęską, jedyną obronę stanowiła uciecz­ka na obszary nie dotknięte głodem, co oczywiście z kolei musiało na tych obszarach pogarszać warunki żywieniowe.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)