W PRAKTYCE

Podobnie jak w przypadku jednostki, możemy mówić o zdrowiu zbio­rowości, posługując się takimi określeniami, jak zdrowie ludności, zdro­wie społeczeństwa, zdrowie publiczne itp. Zdefiniowanie zdrowia zbio­rowości jest równie trudne, jak zdrowia jednostki. Czy jest to swego rodzaju suma zdrowia poszczególnych jednostek wchodzących w skład zbiorowości? Czy też suma stanów chorobowych? W praktyce stosuje się kilka grup mierników zdrowia lud­ności. Pierwsza grupa obejmuje mierniki oparte na zgonach. Wyraża się je za pomocą liczby zgonów zanotowanych w pewnym okresie czasu, zwykle w ciągu roku, przypadających na określoną liczbę ludności, np! na 1 tys., 10 tys., 100 tys. itd. Mogą one odnosić się do ogółu zgonów (umieralność ogólna) lub do zgonów z określonych przyczyn, ewentu­alnie dotyczyć pewnych grup ludności (umieralność według wieku, płci, zawodu itp.).

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)