W PRAKTYCE WYCHOWANIA

Tak więc w praktyce wychowania odchodzi się już od zbyt prymitywnie pojmowa­nego egalitaryzmu, zapewniając jednostce warunki do właściwego roz­woju. Indywidualność osobnika odnosi się jednak nie tylko do jego cech psychicznych (uzdolnienia), lecz obejmuje także budowę ciała, fun­kcjonowanie narządów wewnętrznych, sprawność fizyczną itd,Rozwój psy­chiczny człowieka stanowi przedmiot rozważań innej części naszej książ­ki. Zagadnienie rozwoju osobniczego przedstawimy wychodząc od wy­jaśnienia tego pojęcia, następnie na przykładzie kilku cech (wysokości i ciężaru ciała oraz miernika dojrzewania) pokażemy współdziałanie czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu procesów wzrastania i dojrzewania, a na tej podstawie w dalszej kolejności omó­wimy trzy wybrane problemy: konstytucję, normy rozwojowe oraz trend sekularny we wzrastaniu i dojrzewaniu.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)