W RÓŻNYCH KRAJACH

W różnych krajach i w różnych okresach zmienia się hierarchia i spo­łeczne znaczenie poszczególnych chorób. Na przykład w Europie, a ogól­niej mówiąc — w krajach gospodarczo rozwiniętych, w ostatnich latach na czoło wysuwają się choroby układu krążenia, nowotwory, choroby psychiczne ,choroby przewodu pokarmowego, przewlekłe choroby układu oddechowego lub inne choroby o długotrwałym przebiegu. Narastają­cym problemem o ogromnym znaczeniu społecznym są też wypadki przy pracy, domowe, drogowe i ich skutki. Wszystkie te fakty sprawiają, że program działalności profilaktycznej musi byc zespolony z ogólnonarodowym programem rozwoju kraju. Umożliwi to nie tylko uniknięcie tak dramatycznie kreślonych przez niektórych futurologów perspektyw zagłady, lecz pozwoli także wyko­rzystać postęp cywilizacji dla ochrony i poprawy zdrowia. Ale czy te możliwości istotnie zostaną wykorzystane?

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)