WIEK PRAWDOPODOBNY

Wiek prawdopodobny albo prawdopodobne trwanie życia oznacza wiek, który osiąga połowa osobników w populacji. Miara ta jest dobra tylko w odniesieniu do populacji, które cechuje duża prze- żywalność dzieci. W przypadku np. dużej wymieralności niemowląt w porównywanych populacjach, gdy ponad 50% nie osiąga 1 roku życia, wiek prawdopodobny będzie się wyrażał ułamkiem roku i nie będziemy mogli wtedy się zorientować, czy porównywane populacje różnią się pomiędzy sobą pod względem wieku osiąganego przez tych członków, którzy przeżyli 1 rok życia. Dlatego też wiek prawdopodobny jest wy­korzystywany tylko do niektórych porównań. Zobaczmy np., jak kształtował się wiek prawdopodobny w Polsce w ostatnich paruset latach.W wielu parafiach zachowały się księgi ruchu naturalnego z dawnych lat. Dają one m. in. pogląd na trwanie życia w XVIII i XIX w. Księgi takie zachowały się m. in. w parafii w Bejscach (woj. kieleckie), która obejmuje ludność 8 wsi leżących na żyznych glebach lessowych. Są to zatem okolice stosunkowo bogate, w których głód nie powinien być częstym gościem, mimo to jednak w parafii tej w drugiej połowie XVIII w. i pierwszej połowie XIX w. wiek prawdopodobny wynosił za­ledwie 4—15 lat (oczywiście jest to skutek dużej umieralności małych dzieci).

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!