WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ UPRAW

Rozbudowa przemysłu będzie przesuwana przy­najmniej częściowo na tereny o minimalnej przydatności rolniczej. Za­chodzi więc obawa, iż część terenów nowo zagospodarowywanych je­dynie zrekompensuje areał wyłączany z uprawy.Zwiększanie wydajności uprawy z hektara jest obecnie szeroko realizowane zarówno dzięki stosowaniu nawozów sztucznych, jak i dzię­ki wysiewaniu wysokopiennych odmian ziemiopłodów (zielona rewo­lucja). Początkowa radość z tego powodu jednak nieco osłabła, gdy stwierdzono, iż wzrostowi ciężaru ziemiopłodów, uzyskanych z 1 ha, nie towarzyszy równie duży wzrost zawartości w nich białka roślin­nego, składnika najcenniejszego przy żywieniu ludzi czy zwierząt ho­dowlanych. Przy wzroście wydajności z hektara przyrost skrobi jest zazwyczaj większy niż białka. Relacje między uzyskiwanymi plonami, przy wzroście wydajności z 1 ha, i zwiększeniem zasobów żywnościo­wych nie muszą być więc stale jednakowe.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)