WIELE ELEMENTÓW

Nastąpiło wzmożenie naturalnej erozji i niszcze­nie wielu elementów biosfery. Wzrosło zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody. Niektóre z tych zanieczyszczeń mogą prowadzić do wielo­stronnych, głębokich zmian środowiska. Tak np. w okresie od 1900 do 1960 r. zawartość dwutlenku węgla w atmosferze Ziemi wyraźnie wzrosła, co pociąga za sobą wzrost średniej temperatury i prowadzi do zmian klimatu. Wśród wielu zanieczyszczeń występują substancje chemiczne bezpo­średnio szkodliwe dla człowieka. Na przykład w rolnictwie coraz sze­rzej stosuje się różnorakie związki chemiczne, które nie tylko mogą skażać środowisko, ale przenikają też do produktów żywnościowych. Należą do nich m. in. niektóre środki ochrony roślin (takie jak np. DDT), które stają się już wszechobecne, występując w glebie, wodzie i w żyw­ności. Szczególnie dotkliwie ucierpiały zasoby wód naturalnych, co stawia niektóre kraje w obliczu konieczności wprowadzenia w niezbyt odległej przyszłości racjonowania wody zdatnej do picia i celów gospo­darstwa domowego.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)