WODA PRZEMYSŁOWA I PITNA

Warunki po temu zaistnieją dopiero wtedy, gdy gospodarka zbiornikami morskimi będzie w całości regulowana przez odpowiednią organizację międzynarodową. Obecnie 10% białka zwie­rzęcego, spożywanego przez ludzi, pochodzi z ryb morskich, ale w rze­czywistości połowy są dwukrotnie większe, gdyż połowę ryb przerabia się na paszę. Stosunkowo łatwo jest wydatnie zwiększyć eksploatację mórz. Szacuje się, iż dwukrotny wzrost połowów, przy objęciu ochroną niektórych gatunków ryb w określonych regionach, nie doprowadziłby do wyniszczenia zasobów.Zasoby wody przemysłowej i pitnej na lądach są ograniczone, toteż dla stale rosnącej liczby ludności trzeba będzie sięgnąć do zaso­bów mórz i oceanów. Odsalanie wody morskiej jest nie tylko bardzo kosztowne, ale i utrudnione dla mieszkańców rejonów położonych z dala od wybrzeży. Problem odsalania wody istnieje także w niektórych re­gionach świata w odniesieniu do zbyt intensywnie eksploatowanych studzien.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)