WPŁYW CHORÓB NA ROZWÓJ

Choroby mają podobny wpływ na rozwój dziecka jak niedosta­teczne odżywianie. W przypadkach ciężkich schorzeń obserwuje się zwolnienie wzrastania oraz dojrzewania, lecz natychmiast po wyzdro­wieniu następuje okres szybkiego nadrabiania zaległości i doganiania właściwej dziecku linii rozwoju*. Dzieci chore na nerczycę, których wysokość ciała po roku choroby wynosiła 83°/o, a po 2 latach — tylko 71% wysokości ciała dzieci zdrowych, już po upływie roku od ustąpie­nia choroby osiągnęły, zgodnie z danymi klinicznymi, 90% właściwej dla swego wieku wysokości ciała. Cenny materiał dla oceny wpływu cho­roby na wzrastanie dziecka stanowią obserwacje bliźniąt jednojajowych, jeżeli jedno z nich przechodzi chorobę; drugie stanowi wówczas obiekt obserwacji kontrolnej. Wyniki badań nad skutkami niedożywiania i chorób w procesie wzra­stania wskazują niezbicie na fakt silnego ukierunkowania genetycznego procesu rozwoju osobniczego.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!