WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH

Badania nad wpływem czynników środowiskowych nastręczają wiele trudności metodycznych. Przede wszystkim dlatego, że zawsze mamy do czynienia z kompleksowym działaniem wielu różnych wpływów. Wyizolowanie czynników pojedynczych i prześledzenie ich skutków, w pewnych granicach możliwe w eksperymentach na zwierzętach do­świadczalnych, jest praktycznie niewykonalne w przypadku człowieka. Stąd też większość prac w tej dziedzinie określa właściwie wpływ zespołu czynników i jedynie czasami udaje się udokumentować względ­ną przewagę jakiegoś jednego czynnika głównego, Typowym przykładem zespołu czynników są warunki społecz- no-bytowe. Przez pojęcie to rozumiemy całokształt wpływów śro­dowiskowych, jak odżywianie, mieszkanie, poziom opieki nad dziec­kiem itp.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)