WPŁYW KLIMATU

Wpływ klimatu na rozwój nie został również całkowicie wyjaś­niony. Trudności wynikają głównie z powodu niejednakowego poziomu ekonomicznego krajów leżących w różnych rejonach geograficznych. Na odrębności w rozwoju dzieci pochodzących z różnych stref klima­tycznych mogą więc wpływać poza klimatem także czynniki związa­ne z warunkami bytowymi, przede wszystkim z żywieniem. Niektórzy badacze dochodzą nawet do wniosku, że wśród czynników środowiska oddziałujących na przebieg i tempo procesów rozwojowych wpływ kli­matu jest słabo zaznaczony, a wszystkie notowane różnice pomiędzy dziećmi z różnych stref klimatycznych można wytłumaczyć wpływami czynników ekonomiczno-społecznych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)