WSKAŹNIK DZIEDZICZNOŚCI

Wskaźnik dziedziczności pozwala na ocenę zmienności względnej po­szczególnych cech osobnika pod wpływem różnych środowisk. Dla od­różnienia zmienności cech uwarunkowanej genotypowo od zmienności wywoływanej przez środowisko pożyteczne jest wprowadzenie terminu plastyczność cechy, który oznacza podatność cechy na dzia­łanie środowiska. Plastyczność cechy można określić zakresem jej zmienności (wśród osobników o tym samym genotypie) pod wpływem określonego bodźca działającego z różnym natężeniem. Tak np. taka cecha jak kolor skóry osobnika odmiany białej odznacza się plastycz­nością, gdyż może zmieniać się od białego do brązowego w zależności od intensywności promieniowania nadfioletowego, stanowiącego w da­nym przypadku bodziec. Podatność różnych cech na wpływ działania tego samego bodźca jest na ogół niejednakowa.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)