WSPÓŁCZESNE UJĘCIE PROBLEMATYKI

Współczesne ujęcie profi­laktyki wyodrębnia bowiem cztery etapy działalności zapobiegawczej, zależnie od fazy procesu chorobowego. Pierwszy ma na celu zapobiega­nie wystąpieniu choroby, drugi obejmuje początek procesu chorobowego i ma na względzie zapobieganie rozwojowi choroby, trzeci zmierza do skrócenia czasu trwania choroby i zapobieżenia trwałym jej skutkom,ostatni wreszcie etap ma na celu likwidację skutków choroby i uspraw­nienie pacjenta pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym.Dobrze pojęta i skutecznie prowadzona działalność profilaktyczna wy­maga nie tylko współdziałania poszczególnych pionów służby zdrowia pomiędzy sobą, lecz również współpracy całej służby zdrowia z różnymi działami gospodarki narodowej. Zdrowie i choroba mają bowiem za­równo aspekt indywidualny, jak i społeczny. W każdej chorobie większą lub mniejszą rolę odgrywają czynniki społeczne, tak w znaczeniu skutków społecznych, jak i pod względem angażowania sił i środków społecznych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)