WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MIERNIKÓW

Współzależność tych dwóch mierników jest bardzo wysoka, ale zdarzają się przypadki, że dziewczynka, rozpoczynająca miesiączkowanie bardzo wcześnie, nie wy­kazuje odpowiedniego przyspieszenia w dojrzewaniu kośćca i — od­wrotnie — nie zawsze opóźnieniu w dojrzałości płciowej towarzyszy za­hamowanie kostnienia.Przykłady te wskazują na dużą zmienność indywidualną w przebiegu procesów rozwojowych, powodowaną zarówno czynnikami dziedziczny­mi, jak i środowiskowymi. Zbadanie zakresu zmienności oraz czynni­ków, które tę zmienność kształtują, stanowi podstawę do naukowego opisu prawidłowości rozwoju.Osobnik rozwija się z zapłodnionego jaja zgodnie z informacją gene­tyczną zawartą w każdej jego komórce. Powyższa informacja — tzw. genotyp, przekazany osobnikowi przez rodziców — jest specyficzna dla każdego osobnika i praktycznie niepowtarzalna we wszystkich szcze­gółach (genach), pomimo że ogromna większość genów decyduje o ce­chach gatunkowych, o wiele mniej zaś o cechach indywidualnych.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)