WŚRÓD ELEMENTÓW

Wśród elementów korzystnie wpływających na rozwój należy również wymienić czynnik o szczegól­nym charakterze: wychowanie fizyczne. Działanie jego nie jest jeszcze w pełni wyjaśnione. Wprawdzie z większości przeprowadzonych dotąd adań wynika, że ćwiczenia fizyczne korzystnie wpływają na rozwój, jednak pozostaje nadal sprawą otwartą wpływ różnych rodzajów ćwi­czeń. Nie każdy sport wpływa w ten sam sposób na poszczególne cechy fizyczne osobnika rosnącego. Inny będzie skutek pływania, inny gim­nastyki przyrządowej itp. Wyjaśnienie działania poszczególnych rodza­jów ćwiczeń fizycznych będzie miało ogromne znaczenie dla praktyki i pozwoli m. in. rozwiązać wiele skomplikowanych zagadnień sportu dziecięcego i młodzieżowego.Interesującym, choć nie wyjaśnionym dotąd całkowicie przykładem działania czynników środowiskowych na rozwój są sezonowe zmia­ny dynamiki wzrastania w różnych porach roku.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)