WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań wro­cławskich potwierdziły te oczekiwania, gdyż okazało się, że dziewczęta danego somatotypu charakteryzują określone właściwości rozwojowe. Dziewczęta o przewadze komponentu F (otłuszczenie) dojrzewały wcześnie, i to zarówno pod względem płciowym, jak i rozwoju kośćca. Ostateczną wysokość ciała mają mniejszą i są także słabsze (dynamo­metryczny pomiar siły) w porównaniu z innymi dziewczętami. Dziew­częta o przewadze komponentu L najpóźniej dojrzewają i jako dorosłe osiągają najwyższy wzrost. Dziewczęta o przewadze komponentu M są raczej wysokie, silne i sprawne fizycznie. Wyniki badań nad somato- typami dziewcząt w rozwoju zostały już wykorzystane do przewidywa­nia ostatecznej wysokości ciała dla dziewcząt wrocławskich w wieku 8, 9…, 14 lat. (Badania chłopców są jeszcze w toku).

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)